Fyllda av aktiviteter, upplevelser & njutning

Bjärehalvön och Kullahalvön.
Fyllda av aktiviteter, upplevelser & njutning

Magnarps Strandmark

Magnarps strandmarker är Ängelholms kommuns första kommunala naturreservat. Magnarps strandmark är en strandskyddad kustzon från Vejbystrand till Magnarps hamn med trift, vresros och enesnår, samt rödlistade arter som sånglärka, hämpling, gråtrut och ejder. Området är känt för sina fina natursköna omgivningar. Skåneleden går genom naturreservatet samt längs med kusten går Kattegattleden.

Har du en fråga?